Działać zgodnie z prawem

6 sierpnia 2009

Ktoś kiedyś powiedział, że życie bez prawa jest anarchią i trudno nie przyznać mu racji. Bo cóż warte jest życie bez zasad, szeroko pojętych norm oraz prawa? Bez zasad i przepisów prawnych, bez organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, kar i resocjalizacji życie na ziemi stałoby się piekłem. Obywatel nie może się tłumaczyć, że popełnił błąd, wykroczenie, czy przestępstwo tylko dlatego, że nie wiedział, że nie znał prawa. Takich wyjaśnień sąd nie przyjmuje.
 Prawo tworzą akta prawne, które wydawane są w Dziennikach Ustaw oraz Monitorze Polskim. Oficjalny definicja aktu prawnego brzmi: „akt prawny to rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami, w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym /orzeczenie lub inna czynność prawna/. Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny lub dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny”. Tyle oficjalne tłumaczenie. Poza tym akty prawne możemy podzielić na powszechnie obowiązujące oraz wewnętrznie obowiązujące. Oczywiście, również akty prawne obowiązuje pewna hierarchia ważności, dlatego na jej czele stoi Konstytucja RP. W drugiej kolejności są ratyfikowane umowy międzynarodowe, a trzecie miejsce na podium ważności zajmują rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej. W dalszej kolejności mamy ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.
Wydawać by się mogło, że banki są poza powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, bowiem rządzą się swoim prawem bankowym. Ale tak nie jest. Obowiązuje ich takie samo prawo jak wszystkich obywateli. Dlatego prócz swojego arbitrażu bankowego w sprawach spornych można zaskarżyć decyzje bankowe do sądu. I taki sytuacje często się zdarzają. Najczęściej sprawy sporne dotyczą kredytów hipotecznych, a szczególne opóźnień w wypłacaniu transz kredytowych oraz podwyższania marż. Prawo powinno być równe dla wszystkich – niestety tak nie jest.
Jak już na wstępie zaznaczyliśmy akty prawne wydawane są w Dziennikach Ustaw oraz Monitorze Polskim. Ale istnieje też coś takiego jak Internetowy System  Informacji Prawnej. Jest to nowa wersja systemu aktów prawnych. Infor.pl,  to prawdopodobnie największa baza danych wszelkiego rodzaju aktów prawnych.
– Kodeks Karny poznałem bardzo dokładnie w czasie mojego pobytu w zakładzie karnym. Nie twierdzę, ze siedziałem za niewinność, czy też za nieznajomość prawa. Byłem młody, głupi, popełniłem błąd, który skutkował długoterminową odsiadką. Czasu miałem bardzo dużo nie tylko na przemyślenia, ale także na naukę. Nie powiem w pewnym okresie zaliczałem się do grypsujących, ale po latach przestało mnie to bawić. Zacząłem czytać książki, bardzo dokładnie studiowałem książki prawnicze. Kodeks Karny miałem w małym palcu. Maturę zdałem jeszcze podczas pobytu w więzieniu. Po wyjściu zacząłem studiować prawo. Skończyłem ten kierunek z wyróżnieniem. To może wyglądać jak bajka, ale tak rzeczywiście było. Teraz staram się pomagać takim jak byłem ja we wczesnej młodości. Nie wiem czy mi się uda dotrzeć do tych ludzi. Wystarczy kiedy uratuję chociaż jednego – wspomina swoje życie były więzień, obecnie sędzia sądu dla nieletnich.
Kaj