Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego na firmę

11 października 2016

Odwilż na rynku kredytów hipotecznych dla firm powoli staje się faktem, dlatego każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytów hipotecznych dla firm.

Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych różni się o kredytu hipotecznego dla firm, chociażby z uwagi na dokumenty, jakie należy skompletować (będą one potrzebne bankom do ocenienia wiarygodności firm ubiegających się o takie kredyty). Bankom łatwiej ocenić zdolność kredytową klienta indywidualnego, więc nie musi on przedstawiać tak wielu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów czy też sytuacji finansowej, w jakiej się znajduje on i jego rodzina.

Nie tylko tym różni się kredyt hipoteczny przeznaczony dla klientów indywidualnych od kredytów inwestycyjnych dla firm: inny jest też na przykład okres kredytowania. Spłata kredytu hipotecznego dla klientów indywidualnych może być rozłożona nawet na 35 lat, natomiast firmom banki udzielają kredytów najwyżej na 15–20 lat. Zazwyczaj kredyty hipoteczne dla firm opiewają na wyższe kwoty, często powyżej miliona złotych, nic więec dziwnego, że banki żądają od ubiegających się o nie firm udokumentowania wypłacalności.

Comoperia.pl podkreśla, że w przypadku firm banki są o wiele bardziej restrykcyjne niż w przypadku klientów indywidualnych. Prowadzący działalność gospodarczą musi udokumentować swoje dochody uzyskane nie tylko w aktualnym roku podatkowym, ale również w roku wcześniejszym. Ponadto banki żądają zwykle zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Aby w ogóle firma mogła ubiegać się o kredyt hipoteczny, musi mieć odpowiedni staż na rynku.

Jak długi ma być okres działalności, zależy w głównej mierze od banku. Są banki, które decydują się udzielić kredytu hipotecznego firmie, która działa na rynku 12 miesięcy; są też takie, które żądają nawet trzech lat. Generalnie na kredyty hipoteczne mogą liczyć firmy o pewnej renomie oraz ustalonej pozycji na rynku, a więc wiarygodne dla banków. Jeżeli natomiast firma miała kiedykolwiek kłopoty, na przykład odnotowała – nawet niewielkie –straty, w wielu bankach na kredyt hipoteczny nie ma co liczyć.

Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Nawet jeżeli zabezpieczona jest hipoteka zastawianej nieruchomości, to banki  i tak dokładnie badają wiarygodność klienta oraz jego sytuację finansową. Firma może w każdej chwili zbankrutować, a procedury związane z odzyskaniem przez bank pieniędzy nie są wcale takie proste.