Hipoteczny w hipotecznym

13 sierpnia 2009

Jeszcze do niedawna kredyty hipoteczne były jedynym sposobem na własne cztery ściany. Rynek mieszkaniowy kwitł, mieszkania sprzedawały się jak świeże bułeczki, banki udzielały bez specjalnych ograniczeń kredytów mieszkaniowych i wszyscy byli zadowoleni. Do czasu, kiedy światową gospodarkę dopadł kryzys gospodarczy. Wówczas załamał się również rynek kredytów hipotecznych, a wraz z nim sprzedaż mieszkań. Widocznie banki uznały, że kredyty hipoteczne stały się niepewnym interesem w tym niepewnym czasie.
Wspomnieć należy, że kredyty hipoteczne miały w swoich ofertach niemal wszystkie banki komercyjne w Polsce. Jednakże tylko jeden uznał, że jest to jego priorytetowy produkt. Bankiem tym jest bank hipoteczny, specjalizujący się w tego rodzaju transakcjach finansowych. Skąd banki hipoteczne biorą na ten cel środki? Przede wszystkim z emisji hipotecznych listów zastawnych, które są ważne nawet do 50 lat. To dlatego banki hipoteczne są w stanie udzielać kredytów mieszkaniowych i budowlanych ze spłatą nawet do kilkunastu lat.
– Bank hipoteczny prowadzi tak zwane rejestry pokrycia, w których wykazują przyjęte zabezpieczenia na nieruchomościach. W razie bankructwa takiego banku właśnie stąd mogą być spłacani posiadacze listów zastawnych – stwierdzono w banku hipotecznym.
Jednakże klienci banków mają sporo wątpliwości, ponieważ nie wiedzą czy mogą zaufać takim bankom. „ Jakie zasady warunkują bezpieczeństwo banku hipotecznego?” – pytają potencjalni kredytobiorcy. Otóż zasady funkcjonowania takich banków, w tym nadzór nad nimi, zapisany jest w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
– Bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych w bankach hipotecznych i prawidłowość dokonywanych przez bank operacji, ma gwarantować przede wszystkim ustanowienie przy każdym banku powiernika i jego zastępcy przez komisję nadzoru bankowego. Ci z kolei obowiązani są do stałej kontroli nad działalnością banków hipotecznych. Pozostałe szczegółowe zapisy w tej sprawie reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotetycznych.
0 bankach typowo hipotetycznych przeciętny kredytobiorca niewiele wie, ponieważ tak naprawdę ich propozycje niewiele różnią się od kredytów hipotetycznych w innych bankach. Oczywiście należy sprawdzać propozycje tych banków, ale nie należy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków. Ofert na rynku kredytów hipotetycznych jest naprawdę wiele, dlatego każdą decyzje w tej sprawie należy dokładnie przeanalizować. Z drugiej jednak strony, kiedy jest tak trudno o każdy kredyt, nie mówiąc już o hipotecznym, być może warto zapoznać się z ofertą banków hipotecznych.
Jr.