Wielka niewiadoma

24 czerwca 2009

Kredyty dla firm, kredyty dla przedsiębiorstw, kredytowanie własnego biznesu – obojętnie jak nazwać tę formę kredytowania chodzi o jedno. O pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej i późniejsze jej prowadzenie. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację bez kredytowania firm. Jak to mówią: bez kredytów ani rusz i jest to prawda, ale sytuacja w jakiej się obecnie znaleźliśmy nie nastraja optymistycznie. Kredytowanie działalności przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy. Chodzi o kredyty obrotowe, czyli kredyty przeznaczone na bieżącą działalność firm zapewniającą płynność finansową oraz kredyty inwestycyjne, które są przeznaczane na modernizację, remonty, zakup maszyn i urządzeń, czyli na rozwój firmy. Wprawdzie banki mają wiele podobnych ofert w pakietach usług bankowych, ale o takie kredyty naprawdę jest trudno. Dlatego wiele firm, wiele przedsiębiorstw, przeważnie tych mniejszych musiało zawiesić działalność lub zostało zlikwidowanych. Dziwić powinna ta sytuacja, bowiem nie od dziś wiadomo, ze małe i średnie firmy dają największy przypływ gotówki do budżetu państwa. Tymczasem państwo niewiele robi, aby utrzymać przy życiu te firmy. Zatwierdzenie 13 punktów porozumienia pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi niewiele chyba zmieni w sytuacji tych przedsiębiorstw. Potrzebne są radykalne posunięcia i niewielki chociażby zastrzyk kapitału, a przeżywające poważne problemy firmy dla się uratować. Może sprawi to, jeżeli się potwierdzi, oferta mbanku. mPlan hipoteczny. Oferta wydaje się ciekawą propozycją dla małych firm. Jest to kredyt w wysokości nawet 4 milionów złotych rozłożony na 20 lat.
-Nasza propozycja skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących małe firmy – nazwaliśmy je mikrofirmami – oraz osób wykonujących wolne zawody. Rzeczywiście mamy w naszych planach kredyty do wysokości czterech milionów złotych, a ich spłata może być rozłożona nawet na 20 lat. Trzeba się tylko do nas zwrócić i wypełnić odpowiedni wniosek. O szczegółach najlepiej informować się w naszych oddziałach – powiedziano w jednym z punktów mbanku.
Jak sama nazwa wskazuje jest to plan hipoteczny, czyli kredyty udzielane są pod zastaw hipoteczny. Mają to być kredyty obrotowe i inwestycyjne. Obrotowe najczęściej udzielane będą na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. Natomiast inwestycyjne można będzie spłacać nawet kilka lat, a negocjować można karencje spłat. Przedsiębiorstwa mogą się także starać o kredyty z puli funduszy strukturalnych. Jeżeli wnioski o takie kredyty zostaną pozytywnie rozpatrzone, ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wkładów własnych /muszę je mieć/ mogą się starać  kredyty pomostowe. Ale to już inna historia, ponieważ, aby spełnić wymogi unijne trzeba się naprawdę nieźle nagimnastykować.
Mir