deklaracja wekslowa

25 maja 2012

Zastanawiałeś się, czy deklaracja wekslowa może stanowić zabezpieczenie? Jak wiemy jest to forma ochrony funduszy dłużnika wekslowego przed wszelkimi nieuczciwymi osobami, którzy posiadają owe weksle. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek na czym polega deklaracja wekslowa i jaki proces odpowiada za ową ochronę? Tym wszystkim zajmiemy się w poniższym artykule. Prawie każdy weksel na naszym rynku jest wekslem własnym. Kolejną częścią owych weksli stanowią weksle in blanco. Czym się charakteryzuje ów rodzaj weksla? Weksel in blanco nie ma wpisanej odpowiednio wysokiej kwoty w momencie jego wystawienia. Jest więc wypełniony częściowo. Z tytułu, że niewypełniona pozostaje suma wekslowa, którą możemy spieniężyć na mocy realizacji danego weksla pojawiają się pewne kontrowersje. Podstawowym pytaniem oczywiście jest dlaczego nie są wypełniane weksle do końca? Głównym powodem jest oczywiście brak aktualnej świadomości jak wysokie może być dane zobowiązanie. Dla przykładu przytoczymy proces kredytowy. Jeżeli kredytobiorca zabezpiecza kredyt wekslem i nie jest świadom jak duże pozostanie zobowiązanie, którego nie będzie w stanie spłacić bowiem zakłada się, że część zobowiązania zostanie uregulowana. Aby zabezpieczyć ewentualnie wpisanie niepoprawnej kwoty, oczywiście mówimy tu o zawyżonej stawce, którą będzie chciał pobrać bank do weksla dodaje się dodatkową klauzulę, która zawiera wszelkie niezbędne informacje jak wysoka może być kwota zobowiązania, która jest uzależniona od danej umowy kredytowej. Jednak wiele osób zestanawia się czy tak naprawdę deklaracja wekslowa jest w naszych czasach potrzebna? Jak wiemy, ma ona swoich zwolenników i przeciwników. Dla jednych stanowi ona wręcz rzecz niezbędną ze względu na ochronę pewnych kwestii natomiast dla drugiej mogła by ona nawet nie istnieć.