Czy dzieci obniżają zdolność kredytową?

3 lipca 2014

Obliczanie zdolności kredytowej jest jednym z dwu najważniejszych elementów badanych przez bank przed udzieleniem kredytu, drugim jest pozytywna historia kredytowa. Czy dzieci mogą obniżyć zdolność kredytową?

Dzieci są nieodzownym elementem rodziny, niezależnie od tego, czy znajdują się w planach młodego małżeństwa. Wprawdzie występuje niż demograficzny, ale nie oznacza to, że rodziny nie biorą pod uwagę pojawienia się dzieci na świecie. Własne cztery ściany to priorytet życiowy młodych małżeństw. Aby wejść w posiadanie własnego mieszkania czy domu, niezbędny jest kredyt na zakup mieszkania lub domu, także przy decyzji o budowie domu. Jeżeli młode małżeństwa, starając się o kredyty hipoteczne, nie mają jeszcze dzieci to nie oznacza, że później ich nie będą mieć. Banki z pewnością biorą to pod uwagę, ale oceniają również aktualną sytuację potencjalnych kredytobiorców. Z drugiej strony jeżeli o kredyt stara się rodzina wielodzietna, to oczywiście dzieci mają poważny wpływ na oszacowanie zdolności kredytowej. Nie może być tak, że koszt utrzymania rodziny nie ma wpływu na zdolność kredytową.

Comperia.pl potwierdza, że liczba dzieci jest ważna przy obliczania zdolności kredytowej osób starających się o kredyty. Jednocześnie podkreśla, że banki postępują odmiennie w tym zakresie. W niektórych rodzina bezdzietna i rodzina z dwójką dzieci może być traktowana tak samo, w innych większe szanse na kredyt może mieć jednak małżeństwo bez potomstwa. Poza tym bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze, są dochody rodziny.

Każde nowo narodzone dziecko obniża zdolność kredytową małżeństwa, starającego się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, od kilku do nawet kilkunastu procent. Jednocześnie Comperia.pl wskazuje, że nie ma jednego instrumentu na obliczenie zdolności kredytowej i dlatego starający się o takie kredyty powinny zbadać oferty w co najmniej kilku bankach. Poza tym od liczby dzieci zdecydowanie ważniejszy jest wiek kredytobiorców oraz ich sytuacja finansowa. Dlaczego? Ponieważ dla wybranych instytucji ważniejszym elementem przy obliczaniu zdolności kredytowej będzie dziecko pozostające na utrzymaniu rodziny do uzyskania pełnoletności, dla kolejnych natomiast do momentu podjęcia samodzielnej pracy. Utrzymanie ucznia i studenta sporo kosztuje, więc warunkuje także zdolność kredytową rodziny.

Oczywiście nie oznacza to, że rodziny wielodzietne nie powinny starać się o kredyty na zakup mieszkań czy też budowę domów, ponieważ bardzo ważne są dochody na członka rodziny i jeżeli są one odpowiednio wysokie, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ubiegać się o takie świadczenia. Ofert jest wiele, różna jest polityka kredytowa banków, więc każda średnio sytuowana rodzina coś z pewnością dla siebie znajdzie.